Prijava za učešće na simpozijumu

Napomena:
Puna kotizacija – prisustvo svim sesijama tokom dva dana trajanja simpozijuma 11-12.10.2019. ručak prvog i drugog dana, tri kafe pauze sa osveženjem, svečanu večeru 11.10.2019. i materijal – 35.000 RSD
Kotizacija posvećena veterinarskim lekovima – prisustvo sesiji i radionici o veterinarskim lekovima 11.10.2019. svečanu večeru 11.10.2019. i materijal – 20.000 RSD
Odustani