Prijava za učešće na simpozijumu

1. korak: Unos opštih podataka


Napomena: Kotizacija – pristup svim video sesijama tokom dva dana trajanja simpozijuma - iznosi 18.000 RSD
Odustani