Prijave

Za uspešnu prijavu, molimo da popunite sve neophodne podatke.

Poštovani, link i parametri za pristup simpozijumu će biti prosleđeni 25.11.2021. svim registrovanim učesnicima.

Poštovani učesnici i budući učesnici 16. ALIMS simpozijuma,

Obraćamo Vam se sa konačnom potvrdom termina i formata 16. ALIMS simpozijuma koji će se kako je ranije najavljeno, definitivno održati 26-27. novembra 2021. godine i to isključivo u onlajn formatu, sa emitovanjem programa iz Hotela Mona u Beogradu.

Posle pažljive procene epidemiološke situacije i predviđanja daljeg razvoja iste, ali i poređenjem sa drugim skupovima sličnog tipa, i konačno, imajući u vidu specifičnu odgovornost koju nosimo sopstvenim primerom, odlučili smo da odustanemo od hibridnog formata skupa. U ovoj odluci smo podržani od tradicionalnih ko-organizatora simpozijuma, Privredne komore Srbije i udruženja Inovia i Genezis, a nadamo se da ćemo imati i vašu podršku i da i u kompletno virtuelnom formatu naš lepi i dinamični skup neće izgubiti na interaktivnosti i uzbudljivosti.

Sa naše strane kao organizatori ćemo svakako dati svoj maksimum da ovaj, kao što je već rečeno, po mnogo čemu istorijski događaj ostane zapamćen kako po tradicionalno efikasnoj organizaciji, koja će se uspešno prilagoditi novim okolnostima, a pre svega po sadržaju, za koji garantujemo da će opravdati dugo odlaganje koje je uzrokovano nezapamćenim zahtevima koji su se postavili pred ALIMS u prethodnih godinu i po dana.

O tim zahtevima i izazovima koji se ne mogu nabrojati, ali su svi uspešno prevazilaženi kako bi se građanima Srbije obezbedili lekovi, medicinska sredstva a naročito vakcine protiv KOVID-19 ćemo itekako pričati, ali će kao i uvek centralno mesto zauzeti teme od vitalnog značaja za redovne poslovne aktivnosti klijenata ALIMS, koje će svakako imati, kao i ceo simpozijum, i odjek vanrednosti, „nove normalnosti“ na koju smo se svi silom privikli.

Stoga vas još jednom pozivamo da ako to već niste učinili, podržite našu želju da imamo masovan skup, veći nego ikada pre, jer nas više ne ograničava nikakav fizički prostor, i da se registrujete za isti, a ovaj sajt pratite i u narednim danima i nedeljama kada ćemo konsekutivno dopunjavati informacije o više nego atraktivnom programu i njegovim eminentnim učesnicima.

Raspored sesija

Preliminarni program 16. međunarodnog ALIMS simpozijuma
“Pobediti COVID-19: iskustva, realnost, mogućnosti”

26-27. NOVEMBAR 2021. GODINE – ONLINE – EMITOVANJE IZ HOTELA MONA PLAZA, BEOGRAD
Organizatori: Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), Privrednа komorа Srbije - PKS, Udruženje inovativnih proizvođača lekova – INOVIA, Udruženje inostranih generičkih proizvođača lekova – GENEZIS

Voditeljke skupa:
Ivana Božović, novinarka RTS-a
Ana Stamenković, novinarka RTS-a

Prvi dan / Day one:

Prvi dan/Day one

 Petak, 26novembar 2021. / Friday, November 26th, 2021

09:00-10:00

Priključivanje učesnika / Open connections for participants

10:00-10:30

Otvaranje skupa, pozdravni govori / Opening of the meeting, Welcome speeches (samo na srpskom jeziku/only in Serbian language):

-  Dr Saša Jaćović direktor ALIMS
-  Bojan Trkulja, direktor udruženja Inovia
-  Ana Popović, direktor udruženja Genezis
-  Sanda Savić, predsednik Odbora udruženja za farmaciju i medicinsku delatnost PKS
-  Prof. dr Predrag Sazdanović, državni sekretar - predstavnik Ministarstva zdravlja Republike Srbije

10:30-11:30

Plenarna predavanja / Plenary lectures (samo na srpskom jeziku/only in Serbian language):

Moderator: Jadranka Mirković, ALIMS

• Na
čin organizacije rada anesteziologa u Kovid Jedinicama intenzivnog lečenja Srbije - 20 meseci iskustva / Method of organizing the work of anesthesiologists in COVID Intensive Care Units of Serbia - 20 months of experience – Prof. dr Nebojša Lađević, direktor Centra za anesteziologiju Kliničkog centra Srbije i koordinator svih bolnica u Srbiji / Head of the Center for Anesthesiology of the Clinical Center of Serbia and coordinator of all hospitals in Serbia

• COVID-19 – patogeneza i terapijski pristup / COVID-19 - pathogenesis and therapeutic approach - Prof. dr Radmilo Janković, zamenik direktora Kliničkog centra Niš / Deputy Director of the Clinical Center Nis

• Značaj tromboprofilakse kod COVID-19 pozitivnih pacijenata / Significance of thromboprophylaxis in COVID-19 positive patients - Doc. dr Darko Antić, direktor klinike za hematologiju Kliničkog centra Srbije / Head of the Clinic for Hematology of the Clinical Center of Serbia

11:30-12:00

Pauza / Break

12:00-14:00

I sesija/session: Panel diskusija/panel discussion (isključivo na engleskom jeziku/only in English):
Suočavanje regulatornih autoriteta sa COVID-19 pandemijom sa aspekta humanih lekova i medicinskih sredstava – visoki predstavnici ALIMS i regulatornih tela iz drugih zemalja /
Confrontation of regulatory authorities with the COVID-19 pandemic in terms of medicines and medical devices for human use - the high representatives of ALIMS and regulatory bodies from other countries.

Moderator: Pavle Zelić, ALIMS

Panelisti / Panelists:

Dr Domenico Di Giorgio, AIFA, Agencija za lekove Italije – AIFA / Italian Medicines Agency – AIF
Momir Radulović, JAZMP, Slovenija / Agency for Medicinal Products and Medical Devices of the Republic of Slovenia
Maja Bašić, Agencija za lijekove i medicinske proizvode – HALMED, Hrvatska / The Agency for Medicinal Products and Medical Devices of Croatia
Ji-hye Jeong, Ministarstvo za hranu i Bezbednost lekova, Južna Koreja / The Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) South Korea,
Mkrtich Shakaryan,  Ministarstvo zdravlja, Jermenija / Ministry of Health, Armenia,
Petró Gyöngyi,  Nacionalni Institut za Farmaciju, Mađarska / National Instititue of Pharmacy, Hungary,
Dr Snežana Mugoša,  Institut za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore / Institute for medicines and medical devices of Montenegro.
Biljana Tubić, Agencija za ljekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine - ALMBIH/Agency for Medicinal Products and Medical Devices ofBosnia and Herzegovina – ALMBIH
Maria Vasilescu, Nacionalna Agencija za lekove i medicinska sredstva Rumunije – ANMDM/National Agency for Medicines and Medical Devices of Romania – ANMDM
Roxana Fizesan, Nacionalna Agencija za lekove i medicinska sredstva Rumunije – ANMDM/National Agency for Medicines and Medical Devices of Romania – ANMDM

14:00-15:00

Pauza/Break

15:00-17:00

II sesija/session (Isključivo na srpskom jeziku / Only in Serbian language):
Medicinska sredstva u Srbiji u vreme pandemije
/ Medical devices in Serbia during pandemic

Moderator:
Aleksandra Vujačić Simić, ALIMS

Branislav Radivojević, ALIMS

Iskustva u pogledu borbe protiv COVID-19 sa aspekta medicinskih sredstava – nabavka neophodne zaštitne opreme (maske, rukavice), dijagnostike (testovi) i terapeutskih sredstava (respiratori) kao i detalji oko organizovanja rada ALIMS u vreme pandemije vezano za medicinska sredstva / Lecture: Experiences in the fight against COVID-19 from the aspect of medical devices - procurement of necessary protective equipment (masks, gloves), diagnostics (tests) and therapeutic devices (respirators) as well as details about organizing ALIMS work during the pandemic related to medical devices. - Branislav Radivojević,  ALIMS

Aktuelne teme u pogledu regulative medicinskih sredstava u Srbiji / Lecture: Current topics regarding the regulation of medical devices in Serbia - Aleksandra Vujačić Simić, ALIMS

ORGANIZATORI ZADRŽAVAJU PRAVO IZMENE PROGRAMA
THE ORGANIZERS RESERVE THE RIGHT TO CHANGE PROGRAM

Simpozijum se organizuje u skladu sa svim važećim merama i preporukama u pogledu zaštite zdravlja učesnika od zaraze SARS-CoV-2 virusom
The symposium is organized in accordance with all official measures and recommendations regarding the protection of the health of participants from SARS-CoV-2 virus infection.

Drugi dan/Day

Drugi dan / Day two

Saturday, 27novembar 2021. / Saturday, November27th, 2021

09:00-10:00

Priključivanje učesnika / Open connections for participants

10:00-12:00

III sesija / session (samo na srpskom jeziku / only in Serbian language) – Predavanja i panel diskusija sa predstavnicima ALIMS i sva tri koorganizatora – prvi deo:
Dosadašnja iskustva, praktična pitanja, predlozi za unapređenje i komunikacije vezano za Pravilnik o sadržaju zahteva i dokumentacije, kao i načinu dobijanja dozvole za stavljanje leka u promet
/ Lectures and panel with representatives of ALIMS and all three co-organizers - first part: Previous experiences, practical issues, suggestions for improvement and communications relatedto the Rulebook on the content of applications and documentation, as well as the method of obtaining a marketing authorization

Moderatori:
Jadranka Mirković, ALIMS
Ivana Džunić, ALIMS

- COVID-19: Regulatorni i proceduralni izazovi i iskustva / COVID-19: Regulatory and Procedural Challenges and Experiences – Jadranka Mirković, ALIMS
- Pitanja i izazovi prilikom podnošenja zahteva i formalne procene dokumentacije za izdavanje dozvole za lek i za izdavanje trajne dozvole za lek. / Issues and challenges in submitting applications and formal assessment of documentation for the issuance of a license for a medicine and for the issuance of a permanent license for a medicine – Ljiljana Grujić, ALIMS
- Najčešća pitanja tokom procene dokumentacije o kvalitetu leka: Kako ih izbeći i efikasno rešiti. / Frequently asked questions during the evaluation of drug quality documentation: How to avoid them and solve them effectively – Stana Ubavić, ALIMS

Panelisti / Panelists:
Jadranka Mirković, ALIMS
Ivana Džunić, ALIMS
Ljiljana Grujić, ALIMS
Stana Ubavić, ALIMS
Bojan Trkulja, predstavnik udruženje INOVIA
Jelena Ognjenović, predstavnik udruženja GENEZIS
Slađana Gatić, predstavnik Udruženje za farmaciju i medicinsku delatnosti PKS

12:00-13:00

Pauza/Break

13:00-15:00

III sesija/session (samo na srpskom jeziku / only in Serbian language) – Predavanja i panel diskusija sa predstavnicima ALIMS i sva tri koorganizatora – drugi deo:
Dosadašnja iskustva, praktična pitanja, predlozi za unapređenje i komunikacije vezano za Pravilnik o sadržaju zahteva i dokumentacije, kao i načinu dobijanja dozvole za stavljanje leka u promet
/ Lectures and panel with representatives of ALIMS and all three co-organizers - first part: Previous experiences, practical issues, suggestions for improvement and communications relatedto the Rulebook on the content of applications and documentation, as well as the method of obtaining a marketing authorization

Moderatori:
Jadranka Mirković, ALIMS
Marko Erić, ALIMS

- Podnošenje pretkliničke i kliničke dokumentacije u postupcima izdavanja dozvole za lek, obnove dozvole za lek i izmene i dopune dozvole lek u zavisnosti od tipa zahteva. / Submission of pre-clinical and clinical documentation in the procedures for issuing a drug license, renewal of a drug license and amendments to the drug license depending on the type of application – Nikola Radosavljević, ALIMS
- Zahtevi farmakovigilance u postupcima izdavanja dozvole za lek, obnove dozvole za lek i izmene i dopune dozvole lek. / Pharmacovigilance requirements in drug authorization procedures, drug authorization renewals and drug authorization amendments. – Milena Cmiljanić, ALIMS

Panelisti / Panelists:
Jadranka Mirković, ALIMS
Marko Erić, ALIMS
Nikola Radosavljević, ALIMS
Milena Cmiljanić, ALIMS
Bojan Trkulja, predstavnik udruženje INOVIA
Jelena Ognjenović,  predstavnik udruženja GENEZIS
TBC, predstavnik Udruženje za farmaciju i medicinsku delatnosti PKS

ORGANIZATORI ZADRŽAVAJU PRAVO IZMENE PROGRAMA
THE ORGANIZERS RESERVE THE RIGHT TO CHANGE PROGRAM

Simpozijum se organizuje u skladu sa svim važećim merama i preporukama u pogledu zaštite zdravlja učesnika od zaraze SARS-CoV-2 virusom
The symposium is organized in accordance with all official measures and recommendations regarding the protection of the health of participants from SARS-CoV-2 virus infection.

Cena kotizacije

Kotizacija
Cena kotizacije uključuje pristup webinaru.

Cena kotizacije iznosi 18.000 RSD

Lokacija

Kontakt